Säkerhet och trygghet i publika miljöer

Säkerhet och trygghet i publika miljöer


Vi erbjuder en utbildningsserie i fem block som kan bokas var och ett för sig eller som en helhet. Varje block är 3 timmar långt och anpassade för grupper upp till femton personer. Vi vänder oss främst till dig som jobbar med den dagliga driften och verkasamheter i publika miljöer såsom fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.


Ta även del av Mental Health First Aid, Första hjälpen till psykisk hälsa eller våra utbildningar i hjärt- lungräddning. Det går att boka standardutbildningar eller skräddarsydda utbildningar för just er.

Vi hjälper er att få kontroll och kunskap kring både fysiska och psykiska hälsan.


Välkommen att kontakta oss för mer information och offert!

Grunden till säkerhetsarbete, del 1

Block 1


Vi lägger grunden för kunskap i följande områden:

 • Säkerhet och trygghet - vad är skillnaden och vad det innebär.
 • Riskbedömningar - vi pratar om riskinventering och riskanalyser.
 • Utrymning och återgång till normal drift.
 • Organisation i kris. En genomgång av hur en kris kan drabba företaget och hur man förbereder sig för det som inte får hända.

Försäkringshandläggning

Block 4

Vi går igenom hantering av skador och incidenter.

 • Skadeidentifiering
 • Olika typer av försäkringar
 • Ansvar
 • Vem ställer krav och kan vi ställa krav tillbaka?

MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa

En utbildning som ger dig kunskap i att lära känna och ingripa vid olika psykiska kriser. Den syftar till att rädda liv genom att öka kunskaperna om psykiska sjukdomar, självmord och självmordsförsök.


Utbildningen gör dig till en Första hjälpare som med en given handlingsplan kan bemöta och ta kontakt och sedan hjälpa till på rätt sätt.


Mental Health First Aid, utvecklades i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa. Instruktörerna är utbildade av NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa tillsammans vid Karolinska Institutet. Tanken är att få kunskaper motsvarande de som många har för fysisk Första Hjälpen, det vill säga L-ABC. 


Utbildningen riktar sig till allmänheten, företag, personalgrupper, organisationer och föreningar. Den finns i tre versioner, MHFA Vuxen, MHFA Äldre och MHFA Ungdom.  


Utbildningen sker online eller på plats hos er i grupper på 6-20 deltagare. Är ni en grupp som önskar en egen utbildning på annat datum lämnar vi gärna en offer. Läs mer på länken och kontakta oss gärna! 

HLR Vuxen Grundutbildning - Hjärt-lungräddning inkl  hjärtstartare

Ett plötsligt hjärtstopp kan hända vem som helst, när som helst och var som helst. Det kan vara ett drunkningstillbud eller ett barn som i halsen eller en hjärtinfarkt.  60% av alla hjärtstopp är bevittnande, dvs, de sker i hemmet, på jobbet eller på gatan där folk rör sig. 

Att kunna starta hjärt-lungräddning höjer avservärt den drabbades möjligheter att överleva. Har man dessutom tillgång till en hjärtstartare inom ett par min kan över ytterligare höjas väsentligt. 


Vår utbildning i HLR med hjärtstartare följer HLR Rådets riktlinjer. Du får efter genomförd utbildning ett kompetenskort från HLR Rådet. 


Boka en utbildning via oss. Grundutbildningen är 2 h. Behöver ni en repetitionskurs genomför vi givetvis även dessa enligt riktlinjerna. 


Grunden till säkerhetsarbete, del 2

Block 2


Hur systematiserar jag mitt säkrehetsarbete för att bli så effektiv som möjlilgt. Vad kan säkerhetstekninken bidra med och hur ser behoven ut hos er?

 • Systematiskt säkerhetsarbete
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Teknikprinciper
 • Säkerhetsteknik
 • Systemstöd, SeR

Nya tidens hot

Block 5

Terror och pandemier har funnits nästan lika länge som människan funnits. Hur kan vi lära oss av historien och hur gör vi bäst för att skydda oss. Den nya tidens hot är faktiskt inte nya hot. Vad är terror och hur ser historien ut. 


Det här är ett ämne som är spännande att ta del av oavsett vem i organisationen man är eller om man valt att ta del av de andra blocken. Hur vi förbereder våra

barn för kris

Vuxna och barn reagerar på olika sätt när en kris uppstår. Att ha kunskap om hur barnet gör, reagerar och tänker om det brinner eller är på fel plats vid fel tillfälle när något händer är därför viktigt. Utrymningsövningar är självklara på skolan och förskolan men hur ser det ut hemma hos dig? När övade du senast?


Utbildningen är 4 timmar. Den består av föreläsningar och övningar. Varje block tar upp ett speciellt tema. Vi går igenom mycket mer än bara säkerheten kring hemmet. Vi pratar om semestern, bilen, barnvakten, försäkringar men också ansvar och skyldigheter. Vet du vad som gäller om du bor i en bostadsrättsförening? Är det samma som om det är en hyreslägenhet? Det är mycket att hålla reda på!  


Kontakta oss så berättar vi mer och lämnar offert beroende på utbildningsupplägg.


Vi utbildar på plats eller online. Samla grannarna i området eller din bostadsrättsförening eller gör det till en privat tillställning specialsydd för familjen.  

Första Hjälpen grundutbildning 

inkl HLR repetition

I vår Första hjälpenutbildning får du grunderna i L ABCDE. Den handlingplan som gör att du som lekman kan agera vid tillfällen som exempelvis olycksfall eller sjukdom.


Vår utbildning följer HLR Rådets riktlinjer och du får efter genomförd utbildning ett kompetenskort från HLR Rådet.


Krav för att genomgå denna utbildning är en genomförd grundutbidlning i HLR enligt HLR Rådets riktlinjer.


Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning är du givetvis välkommen att kontakta oss om det.  

Säkra event i publik miljö

Block 3

Oavsett om du har en liten aktivitet eller ett stort publikt evenemang krävs kunskap inför planering och genomförande. I det här blocket tar vi upp:

 • Lagar och förordningar
 • Aktivitetsytor och olika typer av event
 • Försäkringar
 • Ansvar
 • Risker
 • Om olyckan skulle vara framme

HLR och traumainsatser

En livsviktig utbildning som ger dig den kunskap du behver om du är först på en olycksplats och behöver möta skadade innan sjukvårdare hunnit fram.


Hur kan en olycksplats se ut? Att öva på en docka är viktigt men lika viktigt är att förstå att vi själva ställs inför en svårt uppgift.


Vi pratar om hur våra reaktioner kan vara och vad vi ska göra. Du får lära dig hur enkelt det är att använda en hjärtstartare.


Utbildningen innehåller hjärt- och lungräddning för både vuxna och barn och övning med hjärtstartare. Praktisk träning kombinerat med teori. 

MHFA - Föreläsning introduktion Första hjälpen till psykisk hälsa

En föreläsning om Första hjälpen till psykisk hälsa. Under 2 timmar får du kännedom om stommen som Första hjälpens handlingsplan är byggd på. Du lär dig om BLEUS och hur du använder den.


Mental Health First Aid, utvecklades i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa. Tanken är att få kunskaper motsvarande de som många har för fysisk Första Hjälpen, det vill säga L-ABC.


Den här föreläsningen riktar sig till allmänheten, företag, personalgrupper, organisationer och föreningar som vill höja kunskapera kring psykisk ohälsa.


Utbildningen sker online eller fysiska på plats hos er eller i kurslokal hos oss.