Tjänster

TJÄNSTER

SECURITY MANAGEMENT


Ekfelt erbjuder rådgivning och spetskompetens inom säkerhet för publika miljöer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

 • Säkerhetschef/Säkerhetscoach

 • Rådgivning

 • Systematiskt Säkerhetsarbete/Brandskyddsarbete

 • Upphandling

 • Revisioner

 • Krishantering

 

UTBILDNINGAR


Utbildningar och föreläsningar för dig som jobbar med den dagliga driften och verksamheten i publika miljöer som, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

 • Säkerhet och trygghet i publika miljöer
 • Den nya tidens hot
 • DHLR och traumainsatser
 • HLR - Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare
 • Första hjälpen L ABCDE
 • Hur vi förbereder våra barn för kris
 • MHFA - Första Hjälpen till psykisk hälsa (ungdom, vuxen, äldre)
 • CPP Certified Protection Professional

               Personlig ceretifiering för säkerhetschefer 

KRISHANTERING

Vi genomför övningar tillsammans med ledningen i företag eller styrelsen i bostadsräggsföreningen. Tillsammans bygger vi ett senario hämtat från verkligheten eller annan realistisk situation. Vi ger er träning på att ta snabba beslut och att i ett simulerat skarpt läge testa era rutiner.

 • Skrivbordsövningar
 • Simuleringsövningar
 • Samverkansövningar

HJÄRTSTARTARE - AED


 • Inköp och leverans
 • Utbildning
 • Skåp och tillbehör


SYSTEMSTÖD

 • Daglig rapportering
 • Kvittenssystem
 • Systematiskt säkerhetsarbete
 • Dokumenthantering
 • Skade- och incidenthantering
 • Hyresgäst- och kundregister
 • Felanmälningar
 • Avtalsdatabas

DIGITALISERING


 • Skanning
 • Digitalisering av fotografier
 • Digitalisering av diabilder
 • Digital förvaring av bilder