Om

OM OSS

SÄKERHETSSPECIALIST I PUBLIK MILJÖ


Ett köpcentrum är som ett samhälle i miniatyr. Här rör sig alla sorters människor och under ett år har i princip ”hela Sveriges befolkning” passerat genom fastigheten. Det innebär att allt det som händer i samhället i stort sett även kan inträffa i det enskilda köpcentrumet. En god beredskap vid tillbud, incidenter och kriser kan vara avgörande

för hur stor konsekvensen av det inträffade blir.


Nu är medvetenheten hos allmänheten större än någonsin. Vi matas dagligen

av nyheter och inget tycks vara omöjligt längre. Pandemin som vi levt med under lång tid har inneburit mycket för många och vi har alla skapat ett nytt beteende när vi rör oss ute. Ekfelt ser till att säkerhetentänkandet blir en trygg och naturlig del av din vardag. 


Vare sig du representerar ett köpcentrum, ett företag eller en bostadsrättsförening så får du ta del av vår breda erfarnhet och kunskaper från tidigare projekt. Vår spetskompetens och rådgivning anpassas till exakt dina behov och önskemål. Vår kunskap är till din fördel.

Ligg steget före och ta hjälp av oss.