Första Hjälpen till psykisk hälsa


Vuxenprogrammet digital el fysisk:

2 block à 6 timmar alt

4 block à 3 timmar


Ungdomsprogrammet digital el fysisk:

2 block à 7 timmar alt 

4 block á 3,5 timmar

 

Äldreprogrammet digital el fysisk:

2 block à 6 timmar alt

4 block à 3 timmar


PRIS: Kontakta oss för en offert


Utbildningen genomförs enligt önskemål digitalt eller på plats hos er. Kontakta oss så skickar vi en offert. Priset varierar beroende på var i landet utbildningen genomförs samt om ni önskar dela upp den på två eller fyra tillfällen.

Vi reser på hela Sverige.


Vad säger våra deltagare?

Läs några av alla reflektioner.


Varför Mental Health First Aid?


 • För att rädda liv och inge hopp
 • Många lider utan kunskap om att hjälp finns att få
 • Äldres psykiska ohälsa och depressioner diagnostiseras ofta felaktigt som normala åldersrelaterade problem
 • Ungdomar som inte får hjälp i tid riskerar att drabbas av psykiskt lidande senare i livet
 • Förebygga psykisk ohälsa och påskynda tillfrisknande
 • Stödja, trösta och hjälpa en person som visar tecken på psykisk ohälsa
 • Öka kunskapen och förståelsen för psykisk ohälsa
 • Förebygga fördomar och minska missförstånd runt psykiksa sjukdomar. 


Vi lär bland annat ut 


 • Handlingsplanen BLEUS
 • Tecken,  symptom och riskfaktorer kring psykiska sjukdomar och kristillstånd
 • Hur du bäst tar kontakt, lyssnar och vägleder

Vi vänder oss bland annat till:

 • Allmänheten - vem som helst över 18 år kan lära sig 
 • Anhöriga till personer med psykisk ohälsa
 • Organisationer, föreningar och rörelser (ex scouter, idrott, dagverksamheter o s v)
 • Stora som små företag med anställda som möter kollegor eller kunder
 • Personal inom HR, skyddsombud
 • Kommuner, ex förskola och skola, fritidsverksamhet, omsorg, hemtjänst, vård och liknande
 • Sjukvård och räddningstjänst
 • Privata aktörer inom vård, skola och omsorg
 • Seniorboenden
 • Personal i publika och offentliga miljöer


Vad säger våra deltagare?

Läs några av alla reflektioner.


Instruktörer utbildade hos NASP vid Karolinska Institutet


Victoria Reuithe - Ekfelt Management

har arbetet med hälsa, friskvård och välmående under lång tid. Som instruktör i Mental Health First Aid är hennes roll bl a att förmedla kunskap och utbilda Första Hjälpare till psykisk hälsa. 

FÖRSTA HJÄLPEN till psykisk hälsa - en livsviktig utbildning


De flesta känner till att Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv vid olyckshändelser eller sjukdom, att exempelvis kunna ge hjärtlungräddning vid hjärtstopp. På samma sätt finns det en handlingsplan vid psykisk ohälsa. Den hjälpen syftar på samma sätt till att rädda liv genom att öka kunskaperna om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. 


Det är många som mår dåligt. Mer än hälften av all längre sjukskrivning i Sverige beror på psykisk ohälsa. 20-40% av Sveriges befolkning uppger att de lider av någon form av psykisk ohälsa. Att inte känna välbefinnande, sakna resurser till att hantera vardagslivets normala motgångar eller inte känna att livet är meningsfullt kan vara mycket tungt. Psykisk ohälsa debuterar ofta i ungdomsåren. 


Vi har mycket att vinna på att uppmärksamma problemen i tid. Ju tidigare man upptäcker psykisk ohälsa ju bättre är möjligheten till tillfrisknande och återhämtning. Oavsett vad man drabbas av är värdet av att inge hopp och skapa trygghet högt.  


Utöver föreläsningar ingår kurslitteratur, träningsmoment, gruppövningar och filmer som åskådliggör situationer på ett väldigt bra sätt. Utbildningen är komplett, är standardiserad och vi får alltid mycket höga betyg för genomförandet. 

TRE OLIKA UTBILDNINGAR

Ungdom


En utbildning som vänder sig till dig som möter barn och ungdomar i vardagen på ditt jobb, på fritiden eller som anhörig. 


14 timmars utbildning

fördelat på 2 eller 4 block

Digital eller fysisk


Vuxen


En utbildning för den som möter vuxna i sin vardag. På jobbet, som anhörig eller bara vill ha kunskapen som en trygghet.


12 timmars utbildning

fördelat på 2 eller 4 block

Digital eller fysisk

Äldre


Programmet vänder sig till dig som möter äldre i din vardag. Det kan vara i ditt arbete men lika gärna som anhörig. 


12 timmars utbildning

fördelat på 2 eller 4 block

Digital eller fysisk

Föreläsning


En kortare presentation och introduktion av Första Hjälpen till Psykisk Hälsa. Vi skräddarsyr den efter ditt behov i både innehåll och längd. Vi berättar om handlingsplanen BLEUS och hur du bäst bemöter en person som mår dåligt. 


Upplägg enl överenskommelse