Kundreflektioner

Vad säger våra kursdeltagare? Ta del av värdefulla tankar och ord.


Vi gör utvärderingar efter varje utbildning och vi får alltid höga betyg på genomförande. Våra utbildningar ser olika ut. På våra öppna utbildningar blandas många med olika bakgrund. Allt i från anhöriga till de som möter personer i sitt arbete eller jobbar professionellt med psykisk ohälsa i vården. Blandningen uppskattas alltid då röster från olika håll gör sid hörda. Alla har vi olika erfarenheter och utbytet blir fint. I grupper där utbildningen hålls för en specifik personalgrupp får man möjlighet att lyfta och prata om specifika  problem men uppmärksamma det som man sällan talar om. 

Anders Bergström, Abata


Ungdomsprogrammet och Vuxenprogrammet


Jag har gått två utbildningar i Första hjälpen för psykisk hälsa genom Ekfelt och Sistec med Viktoria och Thomas. Både utbildningarna inriktat mot vuxen och unga.


Utbildningarna var mycket intressanta och givande. Både Viktoria och Thomas såg till att vi håll oss aktiva och interaktionen med övriga deltagare med en bred erfarenhet gav många tankar.


Att gå båda utbildningarna var både nyttigt och upprepande. Men upprepandet var bra, då förstod jag metoden BLEUS ännu bättre. Metoden BLEUS är något som jag även kommit att använda inom hot och våld som jag arbetar med. Att bemöta individer med de två största stegen


Bedöm och Lyssna, har ett lågaffektivt tänk och ger stora möjligheter till ett bra möte.

Ledningsgrupp, internationellt företag

På frågan om vilka delar som var de bästa:

Blandning av teori/praktiska övningar, Självmordsdelen, våga fråga, BLEUS, Handlingsplanen genomgående, Ta sig tid att diskuttera, Utbildningarna höll hög standard, 1:a dagen + den sista 4, Ångest och depression, Tyckte allt var mycket bra. 


Genomförande: (1-10): 8,25

Hur lätt var det att förstå presentationerna?  (1-10): 8.2

Åsa Ernflo, volontär


Ungdomsprogrammet

Den här kursen gav mig handfast hjälp att se och sttta ungdomar som mår dåligt. Det käns skönt att ha något konkret att luta sig emot och jag känner mig okså säkrare på hur jag ska bemöta ungdomar i svåra stunder. Det kommer jag ha väldigt stor nytta av. Dessutom uppskattade jag enormt att få utbyta tankar och erfarenheter med övriga lursdeltagare och jag är glad och tacksam att ni lyckades skapa ett så tryggt och öppet rum för oss att utvecklas i.

Lärare folkhögskola

På frågan om hur kursen upplevdes generellt  utifrån arbetssituation:

Kursen var mycket relevant i mitt arbete på folkhögskola. Möter oerhört många studerande som mår dåligt och känner sig misslyckade i allt. I min rill som anhörig har jag stor användning av kursen att vara en god förälder och släkting som försöker förstå och stötta på bästa sätt. 


Vilka delar var de bästa i kursen? 

Har svårt att plocka ut något som var bättre än något annat. Kopplingen hela tiden till handlingsplanen BLEUS är superbra och gör att man känner en viss trygghet i all kunskap man fått.  


Genomförande (1-10): 10

Hur nytt var innehållet (1-10): 8

Hur relevant var kursen? (1-10): 10

Fritidsledare - utbildning för kommun i mellansverige

Ungdomsprogrammet:

På frågan om vad som var det bästa med utbildningen:

Depression, ångest, ALLT, Föreläsarna, Diskussionerna, Ätstörningar, Riskbruk,
Psykos, Sjölvskadebeteende, BLEUS, Erfarenhets- och kunskapsbyte med
varandra, Självmord.


Hur upplevde du kursen generellt utifrån din arbetssituation:

Jättebra, Jättefint upplagd, Bra info, Bra diskussioner kring filmerna, Väldigt relevant, Väldigt givande, Gav mig mer i bagaget, Myckte intressant, Är något man lidaer av men man pratar inte om det, Hur man agerar när en ungdom får en panikattack, Nyttigt att ha med sig arbetet, Viktigt att fritidsledare har den här kunskapen, Extra värdefullt med tips hur man kan prata med unga. BLEUS!


Lärare yrkesgymnasium

På frågan om vilka delar som var de bästa:

Var otroligt intressant med psykoser, har inte så mycket erfarenhet av det sen innan. Svårt att välja ut någon del så allt var otroligt relevant. Mycket bra med variation av presentationer, diskussioner och filmer. 


Genomförande (1-10): 10

Hur lätt var det att förstå presentationerna?  (1-10): 10

Anonym deltagare


Ungdomsprogrammet


"Vilka delar var de bästa i kursen? Frisvar: Se filmer med olika "fall" och diskutera efter, träna på att använda BLEUS steg för steg. För mig mest intressant med områdena depression, ångest, psykoser, självskadebeteende och självmordsnära. Bra att ha kvar boken, tydliga pp kompletterar boken bra. Victoria är bra samtalsledare!


Stort tack för ditt engagemang och kunniga framförande, Victoria! Du är en så bra MHFA-utbildare med stort hjärta! Jag har fått mycket värdefull kunskap och redskap att använda framöver! 


Susanne Å


Ungdomsprogrammet

Jag upplevde kursen som nyttig, och en fördjupning i hur ungdomar kan må, och lära sig och prata om hur man ser tydliga tecken och som jag kan fånga upp mot min son. Jag kommer att använda BLEUS på mitt arbete med, det är något som jag verkligen tar med  mig och all fakta


Hur genomfördes innehållet? Svaret anges i skalan 1-10 där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra. Svar: 10


Anonym deltagare

Vuxenprogrammet:

Jag tycker gruppindelningar var bra för om man ska orka lyssna så många timmar är det viktigt att själv få delta till exempel i diskussionsform.
Jag tycker också att både Victoria och Thomas var väldigt lyhörda för alla individer i gruppen


Hur upplevde du kursen generellt utifrån din arbetssituation:

Jag tycker det var en mycket intressant kurs som tog upp mycket viktiga saker. Jag har jobbat inom psykiatrin i rätt många år och så har jag en hel del egna erfarenheter som gör att jag har ganska stor kunskap om detta, men jag tyckte mycket om kursen för att jag fick fräscha upp min kunskap - prata med andra om dessa otroligt viktiga sakerna