Gasexplosion och brand i garage

Gasexplosion och brand i stort garage


I den här övningen iscensattes en rad händelser som blev resultatet av en bran och gasexplosion i ett garage. En gärningsman hade haft av en gasledning. Hela garaget rökfylldes vilket gjorde att en bil med passagerare körde ut över en lastkaj, en person föllfrån en annan kaj och ett stort antal personer blev rök- och brännskadade.