Information Powerheart G5

Powerheart AED G5 Auto eller Semi-Automatisk


Två olika modeller, båda lika enkla att använda

Powerheart G5 AED Auto

Hjärtstartare med enkel, intuitiv funktion med tydlig röstguidning gör att även förstagångsräddare agerar snabbt och säkert vid ett plötsligt hjärtstopp.

 • Drift: Helautomatisk och halvautomatisk version
 • Vågform: STAR bifasisk trunkerad exponentiell
 • Terapeutiskt intervall (J): 95 till 354 J (för vuxna)
 • Fabriksinställning (nominell): Eskalerande variabel energi (VE): 200 VE, 300 VE, 300 VE
 • Defibrilleringsstöt: Inom 10 sekunder (normalt) efter HLR
 • Röstmeddelande: RescueCoach-meddelande med instruktioner i användarens takt
 • Tvårspråkighet: Ja, utvalda språk tillgängliga.
 • Anpassningasbar: Röstmeddelanden, HLR-inställningar samt defirilleringsprotokoll via AED Manager.
 • HLR-feedback: Vägledning i realtid för HLR-takt och djup (valfritt), metronom för HLR-takt.
 • Visuella indikationer: Rescue Ready, batteri, service samt elektrodstatus. 
 • Garanti: 8 år.
 • Textskärm: Visar anvisningar och kritisk information vid räddningsinsats.
 • Ljudmeddelanden: Röstmeddelanden, systemvarningar.
 • Synkroniserad defibrillering: Inbyggd automatisk synkronisering.
 • Pacemakerpulsavkänning: Ja.
 • Barnelektroder: Möjlighet att ansluta barnelektroder. • Dimensioner: L30 cm X B23 cm X D9 cm
 • Vikt: 2,5 kg inkl batterier och elektroder
 • Damm-/vattentålighet: IP55 (IEC 60529)
 • Drifttemperatur: 0 grC till +50grC
 • Altitud: -382 m till 4 595 m
 • Fall: MIL-STD-810G, 516.6 (procedur IV) för 1,22 m fall
 • Stötar: MIL-STD-810G, 516.6 (procedur 1)
 • Vibrationer (sinus och randomiserade): MIL-STD-810G, 514.6 (procedur 1, kat. 24)
 • EMI (utstrålad/immunitet): IEC 60601-2-4


 • Internminne: 90 minuters räddningsdata, flerfunktionalitet vid räddningsinsats.
 • EKG- och räddningsöversikt: Kan visas med programvaran AED Manager
 • Kommunikationer: USB-kabel eller USB-minne


Förpackningen med AED-enheten innehåller: 1 defibrillator, 1 Intellisense-batteri, 1 par defibrilleringselektroder, 1 upplaga av programvaran AED Manager, 1 bruksanvisning, 1 Kom-igång-kort samt 1 Räddningsinsatsens steg.

Elektroder

 • Typ: För engångsbruk, icke-polariserande (elektroderna kan placeras på valfritt ställe)
 • Hållbarhet: 2 år

Batteri Intellisense litiumbatteri

 • Garanti: 4 års fullständig ersättning vid driftsfel
 • Kapacitet: 500 defibrilleringsstötar om 150 VE ; 450 defibrilleringsstötat om 200 VE

Automatiska funktionstester

 • Dagligen, veckovis och månatligen: Batteri, elektroder (närvaro och funktion), elektriska kretsar och programvara.
 • Veckovis: Inklusive delvis uppladding
 • Månatligen: Inklusive fullständig uppladdningsnyckel

Powerheart AED G5 Semi-Automatisk

Hjärtstartare med enkel, intuitiv funktion med tydlig röstguidning gör att även förstagångsräddare agerar snabbt och säkert vid ett plötsligt hjärtstopp.

 • Vågform:  STAR bifasisk trunkerad exponentiell
 • Terapeutiskt intervall (J): 95 till 354 J (för vuxna)
 • Fabriksinställning (nominell): Eskalerande variabel energi (VE): 200 VE, 300 VE, 300 VE
 • Defibrilleringsstöt: Inom 10 sekunder (normalt) efter HLR
 • Röstmeddelande: RescueCoach-meddelande med instruktioner i användarens takt
 • Tvårspråkighet: Ja, utvalda språk tillgängliga.
 • Anpassningasbar: Röstmeddelanden, HLR-inställningar samt defirilleringsprotokoll via AED Manager.
 • HLR-feedback: Vägledning i realtid för HLR-takt och djup (valfritt), metronom för HLR-takt.
 • Visuella indikationer: Rescue Ready, batteri, service samt elektrodstatus. 
 • Garanti: 8 år.
 • Textskärm: Visar anvisningar och kritisk information vod räddningsinsats.
 • Ljudmeddelanden: Röstmeddelanden, systemvarningar.
 • Synkroniserad defibrillering: Inbyggd automatisk synkronisering.
 • Pacemakerpulsavkänning: Ja.
 • Barnelektroder: Möjlighet att ansluta barnelektroder. • Dimensioner: L30 cm X B23 cm X D9 cm
 • Vikt: 2,5 kg inkl batterier och elektroder
 • Damm-/vattentålighet: IP55 (IEC 60529)
 • Drifttemperatur: 0 grC till +50grC
 • Altitud: -382 m till 4 595 m
 • Fall: MIL-STD-810G, 516.6 (procedur IV) för 1,22 m fall
 • Stötar: MIL-STD-810G, 516.6 (procedur 1)
 • Vibrationer (sinus och randomiserade): MIL-STD-810G, 514.6 (procedur 1, kat. 24)
 • EMI (utstrålad/immunitet): IEC 60601-2-4


Internminne: 90 minuters räddningsdata, flerfunktionalitet vid räddningsinsats.

EKG- och räddningsöversikt: Kan visas med programvaran AED Manager

Kommunikationer: USB-kabel eller USB-minne


Förpackningen med AED-enheten innehåller: 1 defibrillator, 1 Intellisense-batteri, 1 par defibrilleringselektroder, 1 upplaga av programvaran AED Manager, 1 bruksanvisning, 1 Kom-igång-kort samt 1 Räddningsinsatsens steg.

Elektroder

 • Typ: För engångsbruk, icke-polariserande (elektroderna kan placeras på valfritt ställe)
 • Hållbarhet: 2 år

Batteri Intellisense litiumbatteri

 • Garanti: 4 års fullständig ersättning vid driftsfel
 • Kapacitet: 500 defibrilleringsstötar om 150 VE ; 450 defibrilleringsstötat om 200 VE

Automatiska funktionstester

 • Dagligen, veckovis och månatligen: Batteri, elektroder (närvaro och funktion), elektriska kretsar och programvara.
 • Veckovis: Inklusive delvis uppladding
 • Månatligen: Inklusive fullständig uppladdningsnyckel