Bilder brand i höghus

Brand i höghus


I början av 2020 var vi delaktiga i en övning tillsammans med blåljusenheterna, polis ambulans och räddningstjänst. En brand hade uppstått på våningsplan 12 och i samband med det skadades en mängd människor i olika delar av byggnaden. Övningen gick ut på att öva i trånga, svårtillgängliga utrymmen med tung utrustning.  En av våra uppgifter var att så verklighetstroget som möjligt ge skademarkörerna en så realistisk sminkning som möjligt. 

Ekfelt

Kontakta oss

info@ekfelt.se

076-101 43 03 (vardagar 08.00-17.00)


Ekfelt Management AB

Hästholmsvägen 33, 131 71 Nacka, Sverige

Följ oss på Linkedin och Instagram: