Första Hjälpen till psykisk hälsa

Kommande utbilningar


Vuxenprogrammet:

11, 18, 25 aug, 1 sept FULLBOKAD

13 och 15 sept (2 tillfällen kl 09.00-16.00)Ungdomsprogrammet:

11, 18, 25 aug, 1 sept (4 tillfällen 17.00-20.30) 

4 och 6 okt (2 tillfällen 08.00-16.00)

 

Äldreprogrammet:

23 och 26 augusti (2 tillfällen 09.00-16.00)


PRIS: 4 488 KR INKL MOMS


Avbokningsvillkor: 10 dagar innan kursstart.

Deltagarantal: 6-20 styckenEventuell litteratur måste returneras om programmet inte fullföljs. Närvaro krävs under alla timmar för att få kursbevis från Karolinska Institutet.


Inga prov eller andra tester genomförs. För utbildning online behövs mikrofon och kamera i dator för att kunna synas och höras. 

FÖRSTA HJÄLPEN till psykisk hälsa


De flesta känner till att Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv vid olyckshändelser eller sjukdom. På samma sätt finns det en handlingsplan vid psykisk ohälsa. Den hjälpen syftar på samma sätt till att rädda liv genom att öka kunskaperna om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. 


Det är många som mår dåligt. 20-40% av Sveriges befolkning uppger att de lider av psykisk ohälsa. Att inte känna välbefinnande, sakna resurser till att hantera vardagslivets normala motgångar eller inte känna att livet är meningsfullt kan vara mycket tungt.


Ju tidigare man upptäcker ohälsa ju bättre är möjligheten till tillfrisknande och återhämtning. Oavsett vad man drabbas av är värdet av att inge hopp och skapa trygghet högt. 


Kursuppläggen är desamma på alla tre inriktningar. Det är vid varje tillfälle två instruktörer, utbildade av NASP (Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa) vid Karolinska Institutet.


Utöver föreläsningar ingår kurslitteratur, träningsmoment, gruppövningar och filmer som åskådliggör situationer på ett väldigt bra sätt.


TRE OLIKA UTBILDNINGAR

Varför Mental Health First Aid?


 • För att rädda liv och inge hopp
 • Många lider utan kunskap om att hjälp finns att få
 • Äldres psykiska ohälsa och depressioner diagnostiseras ofta felaktigt som normala åldersrelaterade problem
 • Ungdomar som inte får hjälp i tid riskerar att drabbas av psykiskt lidande senare i livet
 • Förebygga onödigt lidande och påskynda tillfrisknande
 • Stödja, trösta och hjälpa en person som visar tecken på psykisk ohälsa
 • Öka kunskapen och förståelsen för psykisk ohälsa
 • Förebygga fördomar och minska missförstånd runt psykiksa sjukdomar. 


Vi lär bland annat ut 


 • Handlingsplanen BLEUS i Mental Health First Aid
 • Hur du känner igen olika symptom på psykiska sjukdomar och kristillstånd
 • Hur du bäst tar kontakt med personen och inleder Första hjälpen
 • Hur du kan stötta personen och hjälpa till . 

Vi vänder oss bland annat till:

 • Allmänheten - vem som helst över 18 år kan lära sig första hjälpen 
 • Anhöriga till personer med psykisk ohälsa
 • Organisationer, föreningar och rörelser (ex scouter, idrott, dagverksamheter o s v)
 • Stora som små företag med anställda som möter kollegor eller kunder
 • Personal inom HR
 • Kommuner, ex förskola och skola, fritidsverksamhet, omsorg vård och liknande
 • Regioner och sjukvården
 • Privata aktörer inom vård, skola och omsorg
 • Seniorboenden
 • Personal i publika och offentliga miljöer

Ungdom


En utbildning som vänder sig till dig som möter barn och ungdomar i vardagen på ditt jobb, på fritiden eller som anhörig. 


Nästa utbildninigstillfälle:

Fyra block à 3,5 h

11, 18, 25 aug samt 1 sept

online


14 utbildningstimmar

Vuxen


En utbildning för den som möter vuxna i sin vardag. På jobbet, som anhörig eller bara vill ha kunskapen som en trygghet. Programmet kallas också standardprogrammet.


Nästa utbildningstillfälle: 

4 block à 3 h

11, 18, 25 aug, 1 sept

08.00-11.00

online


12 utbildningstimmar.

Äldre


Programmet vänder sig till dig som möter äldre i din vardag. Det kan vara i ditt arbete men lika gärna som anhörig. 


Mer än någonsin behövs stöd till de äldre som är hårt drabbade av pandemin.


Nästa utbildningstillfälle

23 och 26 augusti

online 

12 utbildningstimmar

Våra instruktörer är  utbildade i MHFA vid Karolinksa Institutet


Victoria Reuithe - Ekfelt Management

har arbetet med hälsa, friskvård och välmående under lång tid. Som instruktör i Mental Health First Aid är hennes roll är bl a att förmedla kunskap och utbilda Första Hjälpare till psykisk hälsa. Sistec AB 

är vår samarbetspartner i alla utbildningar. De har instrutörer som även de är utbildade av NASP vid Karolinska Institutet. Deras instruktörer har olika spännande bakgrunder och tillsammans skapar vi varma utbildningar som alltid får höga betyg.