Första Hjälpen för psykisk hälsa

Det finns mitt i skogen en

oväntad glänta, som bara

kan hittas av den som gått

vilse.

//T Tranströmmer

Varför Mental Health First Aid?


 • Vi vill rädda liv och inge hopp
 • Många lider idag utan vetskap om att hjälp finns att få
 • Äldres psykiska ohälsa och depressioner diagnostiserasoftast felaktigt som normala åldersrelaterade problem
 • Ungdomar som inte får hjälp i tid riskerar att drabbas av psykiskt lidande senare i livet


Vi vill:


 • förebygga onödigt lidande
 • påskyna psykisk hälsa
 • stödja, trösta och hjälpa en person som visar tecken på psykiskt lidande
 • öka kunskapen och förståelsen för psykisk ohälsa
 • förebygga fördomar och minska misssförstånd runt psyksiks asjukdomar. 


Vi lär bland annat ut


- hur man känner igen de olika symptom som karaktäriserar psykiska sjukdomar och kristillstånd

- hur man bäst tar kontakt med personen och inleder den Första hjälpen

- Hur man kan stötta personen och hjälpa till . 

FÖRSTA HJÄLPEN till psykisk hälsa


De flesta känner till att Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv vid olyckshändelser eller sjukdom. På samma sätt finns det ett första hjälpen-program vid olika psykiska tillstånd.  Och den hjälpen syftar på samma sätt till att rädda liv genom att öka kunskaperna om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. 


Många lider idag av psykisk ohälsa. Att inte känna välbefinnande, sakna resurser till att hantera vardagslivets normala motgångar eller inte känna att livet är meningsfullt kan vara mycket tungt. Ju tidigare man kan möta den som har det svårt ju större chans är det att behandlingar ger bättre effekt. Oavsett vad man drabbas av är värdet av att inge hopp och skapa trygghet högt. Oavsett vilken inriktning du väljer är kursuppläggen desamma. Det är vid varje tillfälle två instruktörer, utbildade av NASP (Natinellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) vid Karolinska Institutet. Utöver föreläsningar ingår kurslitteratur, träningsmoment, gruppövningar och filmer som åskådliggör situationer på ett väldigt bra sätt.


Vi vänder oss bland annat till:

 • Allmänheten - vem som helst kan bli en första hjälpare
 • Anhöriga till personer med psykisk ohälsa
 • Organisationer, föreniingar och rörelser (ex scouter, idrott, dagverksamheter osv
 • Stora som små företag med anställda som möter kollegor
 • Personal inom HR
 • Kommuner, ex för skola, fritidsverksamhet, omsorg vård och liknande verksamheter
 • Regioner och sjukvården
 • Privata aktörer inom vård, omsord, sjukvård
 • SeniorboendenSverige är först ut i världen med programmet mot äldre. Målet är att vidga kunskapen kring åldrandet och ge en bredare förståelse för att den psykiska ohälsan inte är något som har med åldern att göra. Många lider helt i onödan och med rätt bemötande och rätt hjälp kan vi inge hopp om förbättring.VÅRA TRE OLIKA UTBILDNIGAR

Ungdomsprogrammet


En utbildning som vänder sig till dig som möter barn och ungdomar i vardagen på ditt jobb, på fritiden eller som anhörig. 


14 kurstimmar

Vuxenprogrammet


En utbildning för den som möter vuxna i sin vardag. På jobbet, som anhörig eller bara vill ha kunskapensom en trygghet. Programmetkallas också standardprogrammet.


12 utbildningstimmar.

Äldreprogrammet


Sverige är först ut i världen med programmet som vänder sig till dig som möter äldre i din vardag. Det kan vara arbete men lika gärna som anhörig. 


Idag, mer än någonsin behövs stödet till de äldre som är extra hårt drabbade av corona.


12 utbildningstimmar

Kurslitteraturen och övrig information


De svenska manulerna för respektive program är omarbetade till svenska förhållanden utgivna av NASP, Karolinska Institutet i samarbete med jfadaldfalj i Australien. 


Maualen är din så snart du gått igenom alla timmar i vald utbildning. 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera