Första Hjälpen för psykisk hälsa

Det finns mitt i skogen en

oväntad glänta, som bara

kan hittas av den som gått

vilse.

//T Tranströmmer

Kommande utbilningar


 • Ungdomsprogrammet 1 feb+8 feb
 • Vuxenprogrammet: 12-13 februari
 • Äldreprogrammet: på förfråganPRIS: 4 488 KR INKL MOMS


Avbokningsvillkor: 10 dagar innan kursstart.

Deltagarantal: 6-20 stycken
Eventuell litteratur måste returneras om programmet inte fullföljs. Närvaro krävs under alla timmar för att få kursbevis från Karolinska Institutet.


Inga prov eller andra tester genomförs. För utbildning online behövs mikrofon och kamera i dator för att kunna synas och höras. 

Varför Mental Health First Aid?


 • För att rädda liv och inge hopp
 • Många lider utan kunskap om att hjälp finns att få
 • Äldres psykiska ohälsa och depressioner diagnostiseras ofta felaktigt som normala åldersrelaterade problem
 • Ungdomar som inte får hjälp i tid riskerar att drabbas av psykiskt lidande senare i livet
 • Förebygga onödigt lidande och påskynda tillfrisknande
 • Stödja, trösta och hjälpa en person som visar tecken på psykisk ohälsa
 • Öka kunskapen och förståelsen för psykisk ohälsa
 • Förebygga fördomar och minska missförstånd runt psykiksa sjukdomar. 


Vi lär bland annat ut 


 • Handlingsplanen i Mental Health First Aid
 • Hur du känner igen olika symptom på psykiska sjukdomar och kristillstånd
 • Hur du bäst tar kontakt med personen och inleder Första hjälpen
 • Hur du kan stötta personen och hjälpa till . 

Vi vänder oss bland annat till:

 • Allmänheten - vem som helst kan bli en Första Hjälpare
 • Anhöriga till personer med psykisk ohälsa
 • Organisationer, föreningar och rörelser (ex scouter, idrott, dagverksamheter o s v)
 • Stora som små företag med anställda som möter kollegor eller kunder
 • Personal inom HR
 • Kommuner, ex förskola och skola, fritidsverksamhet, omsorg vård och liknande
 • Regioner och sjukvården
 • Privata aktörer inom vård, skola och omsorg
 • Seniorboenden
 • Personal i publika och offentliga miljöer

FÖRSTA HJÄLPEN till psykisk hälsa


De flesta känner till att Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv vid olyckshändelser eller sjukdom. På samma sätt finns det en handlingsplan vid psykisk ohälsa. Den hjälpen syftar på samma sätt till att rädda liv genom att öka kunskaperna om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. 


Många lider idag av psykisk ohälsa. 20-40% av Sveriges befolkning uppger att de lider av psykisk ohälsa. Att inte känna välbefinnande, sakna resurser till att hantera vardagslivets normala motgångar eller inte känna att livet är meningsfullt kan vara mycket tungt.


Ju tidigare man upptäcker ohälsa ju bättre är möjligheten till tillfrisknande och återhämtning. Oavsett vad man drabbas av är värdet av att inge hopp och skapa trygghet högt. 


Kursuppläggen är desamma på alla tre inriktningar. Det är vid varje tillfälle två instruktörer, utbildade av NASP (Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa) vid Karolinska Institutet.


Utöver föreläsningar ingår kurslitteratur, träningsmoment, gruppövningar och filmer som åskådliggör situationer på ett väldigt bra sätt.


VÅRA TRE OLIKA UTBILDNINGAR

Ungdomsprogrammet


En utbildning som vänder sig till dig som möter barn och ungdomar i vardagen på ditt jobb, på fritiden eller som anhörig. 


Nästa utbildningstillfälle 

1+8 FEBRUARI

kl 08.00-16.00

online


14 utbildningstimmar

Vuxenprogrammet


En utbildning för den som möter vuxna i sin vardag. På jobbet, som anhörig eller bara vill ha kunskapen som en trygghet. Programmet kallas också standardprogrammet.


Nästa utbildningstillfälle: 

12-13 februari

09.00-16.00

online


12 utbildningstimmar.

Äldreprogrammet


Programmet vänder sig till dig som möter äldre i din vardag. Det kan vara i ditt arbete men lika gärna som anhörig. 


Mer än någonsin behövs stöd till de äldre som är hårt drabbade av pandemin.


Nästa utbildningstillfälle

på förfrågan

online 

12 utbildningstimmar

Våra instruktörer är  utbildade i MHFA vid Karolinksa Institutet


Victoria Reuithe - Ekfelt Management

har arbetet med hälsa, friskvård och välmående under lång tid. Som instruktör i Mental Health First Aid är hennes roll är bl a att förmedla kunskap och utbilda Första Hjälpare till psykisk hälsa. Thomas Delin - Sistec AB 

är utbildningsansvarig på Sistec och utbildar även inom ämnet hot och våld/ konflikthantering samt fysiska första hjälpen/ HLR.

 

Thomas har en bakgrund inom polisen där han även ingick i Stockholmspolisens Krisgrupp som genomförde stöd- och avlastningssamtal.