Första Hjälpen för psykisk hälsa

Det finns mitt i skogen en

oväntad glänta, som bara

kan hittas av den som gått

vilse.

//T Tranströmmer

FÖRSTA HJÄLPEN till psykisk hälsa


De flesta känner till att Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv vid olyckshändelser eller sjukdom. På samma sätt finns det ett första hjälpen-program vid olika psykiska tillstånd.  Och den hjälpen syftar på samma sätt till att rädda liv genom att öka kunskaperna om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. 


Många lider idag av psykisk ohälsa. Att inte känna välbefinnande, sakna resurser till att hantera vardagslivets normala motgångar eller inte känna att livet är meningsfullt kan vara mycket tungt. Ju tidigare man kan möta den som har det svårt ju större chans är det att behandlingar ger bättre effekt. Oavsett vad man drabbas av är värdet av att inge hopp och skapa trygghet högt. 


Vi utbildar Första Hjälpare! 


Det finns tre program:

- Standardprogrammet vänder sig till vuxna som möter vuxna. Tre utbildningsmoduler à 4 timmar. 


- Ungdomsprogrammet vänder sig till vuxna som möter ungdomar. Fyra moduler à 3,5 timme


-Äldreprogrammet vänder sig till vuxna som möter äldre. Tre utbildningsmoduler à 4 timmar


Vem som helst kan bli en Första Hjälpare. Många jobbar med med målgruppen, är ledare i olika fritidsverksamheter eller föreningar. Vissa vill lära sig mer för att man har någon i sin närhet som behöver stöd. FÖRSTA HJÄLPARE


Oavsett vilken inriktning du väljer är kursuppläggen desamma. Det är vid varje tillfälle två instruktörer, utbildade av NASP (Natinellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) vid Karolinska Institutet. Utöver föreläsningar ingår träningsmoment, gruppövningar och filmer som åskådliggör situationer på ett väldigt bra sätt.

Vi lär ut:

- hur man känner igen de olika symptom som karaktäriserar psykiska sjukdomar och kristillstånd

- hur man bäst tar kontakt med personen och inleder den Första hjälpen

Vi lär ut hur man bedömer situationen och hur man sedan lyssnar på rätt sätt och vidtar nödvändiga åtgärder. Efter genomgången utbildning har du en väl inövad handlingsplan att luta dig mot.

Sverige är först ut i världen med äldreprogrammet. Målet är att vidga kunskapen kring åldrandet och ge en bredare förståelse för att den psykiska ohälsan inte är något som har med åldern att göra. Många lider helt i onödan och med rätt bemötande och rätt hjälp kan vi inge hopp om förbättring.

Ekfelt

Kontakta oss

info@ekfelt.se

076-101 43 03 (vardagar 08.00-17.00)


Ekfelt Management AB

Hästholmsvägen 33, 131 71 Nacka, Sverige

Följ oss på Linkedin och Instagram: