Om

Om Ekfelt Management AB

 

 

Ekfeld Management AB är en samman-slagning av företagen Safe & Secure Management AB och KOFAB AB som under 2013 förenades och nu samarbetar under namnet Ekfelt. Tillsammans har vi över 50 års erfarenhet av fastighetsbranschen med betoning på förvaltning och säkerhet inom fastighetsområdet.

 

Medarbetare:

 

Ann-Sofie Ljungfelt

Ansvarig för affärsområdet Security Management. Specialinriktad på säkerhet i köpcentrum.

I maj 2007 blev Ann-Sofie CPP certifierad, som första kvinna i Sverige. Hon är aktiv styrelsemedlem i ASIS och en av medlemmarna i SNOS.

 

Michael Ek

Är ansvarig för affärsområdet Fastighetsförvaltning. Han har arbetat i Fastighetssektorn sedan 1988 inom många olika områden, både som anställd inom förvaltning för stora fastighetsbolag och på entreprenörsidan som konsult och projektledare.