FASTIGHETSFÖRVALTNING

FASTIGHETSFÖRVALTNING

 

Ekfelt har lång och samlad erfarenhet av fastighetsförvaltning och erbjuder övergripande fastighetsförvaltning och konsultation inom området, projektledning samt energibesparings-projekt, energioptimering, fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel samt säkerhetsfrågor.

 

Vi erbjuder även ett system Complete 365 - som vi tillhandahåller efter att ha sett det stora behovet och efterfrågan som finns av teknisk fastighetsförvaltning. Läs mer om Complete 365.

 

Vi erbjuder även konsultation som tex fastighetschef, teknisk chef, fastighetsförvaltning för både korta och längre uppdrag. Vi konsulterar som installationssamordnare, rådgivare och projektledare för 3D-projekt. Vi projektleder ärenden gällande fastighetsägaransvar mot gällande myndighetskrav. Vi arbetar även som stöd till bygg- och rörföretag vid totalentreprenader.

 

Hör av dig till oss, så styr vi upp din verksamhet med vår erfarenhet!